Gmina Koło

Krajobraz gminy Koło

Zapraszam Was dziś na drugą wycieczkę do gminy Koło. Przypomnę, że na pierwszą zabrałam Was do mojego Powiercia. Tym razem postanowiłam poszukać śladów historii – tej ogólnej, ale też mojej rodzinnej – w innych miejscach w rejonie.

Leśnica

Zaczęliśmy od…cmentarza. 😉 Jest on stosunkowo nowy, pierwsze groby pochodzą z 1992 r. Jest to cmentarz komunalny użytkowany zarówno przez parafie z Koła, jak i tę z Powiercia. Przez te 20 lat jego funkcjonowania miejsce spoczynku znalazło tu wiele znanych mi osób, w tym mój dziadek.

W skład sołectwa Leśnica wchodzi także osada Stellutyszki, w której dawniej istniał pochodzący z XIX wieku dwór. Dziś podobno można doszukać się jeszcze jego fundamentów, ale my tym razem nie podjęliśmy się przedzierania przez krzaki. Tu możecie zobaczyć, jak wyglądał jeszcze w latach 50-tych.

Chojny

Kolejnym przystankiem były Chojny. Ta leżąca przy drodze krajowej nr 92 wieś skrywa smutną wojenną historię. 5 września 1939 r. wracające z Warszawy hitlerowskie bombowce zbombardowały wioskę. Kilka z bomb trafiło w domy mieszkalne oraz w stodołę, w której schroniła się grupa uciekinierów. Zginęło wówczas około 60 osób. Zdarzenia te przywołuje w swojej poruszającej powieści “Rdza” Kuba Małecki, autor pochodzący z Koła. We wsi są one upamiętnione głazem.

Wrząca Wielka

Ostatnim punktem była wieś, z której pochodzi rodzina mojego taty – Wrząca Wielka.

Znajduje się w niej powstały na przełomie XVIII i XIX w. pałac. W czasie II wojny światowej należał on do niemieckiej administracji, a po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa. W maju 1945 r. przeniesiono tam szkołę podstawową. Zamknięto ją w 1987 r. ze względu na zły stan techniczny budynku. Przez wiele kolejnych lat pałac popadał w ruinę, a w sierpniu 2003 r. pożar doszczętnie strawił jego dach. Od kilku lat zabytek znajduje się w rękach prywatnych, widać z zewnątrz, że został generalnie wyremontowany. Pełni on ponoć funkcję centrum konferencyjnego, choć nie było żadnej tabliczki, która by o tym informowała, nie znalazłam też strony internetowej takiego miejsca.

Na tym samym terenie znajdują się również ruiny warowni z XV wieku. Na początku lat osiemdziesiątych funkcjonowała tam harcówka, jednak po przeprowadzce szkoły do nowego budynku przestała być użytkowana. Niestety nie udało mi się zrobić porządnego zdjęcia, gdyż cały teren jest ogrodzony i zamknięty na kłódkę. Może kiedyś w niepandemicznych czasach dane nam będzie tam zajrzeć. 🙂

We Wrzącej warto też rzucić okiem na pochodzący z 1888 r. kościół św. Jakuba Apostoła. Jest to świątynia w stylu neoromańskim. Ciekawostką jest, że jej ołtarze zostały przeniesione tu z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Sama parafia jest dużo starsza, erygowano ją w 1433 r., gdy powstał tu pierwszy, drewniany kościół. W Kiełczewie Smużnym Pierwszym znajduje się filialny kościół Chrystusa Odkupiciela Świata .

Cmentarzem zaczęliśmy i cmentarzem zakończyliśmy, tutaj bowiem pochowani są moi pradziadkowie, jak również wielu innych członków dalszej rodziny.

Informacje praktyczne

Śladów po dworze w Stellutyszkach możecie szukać w parku między ul. Kolską a ul. Leśnica.

Głaz upamiętniający naloty w Chojnach znajduje się obok Dino, Chojny 11

Pałac – Wrząca Wielka 41

Kościół św. Jakuba – Wrząca Wielka 83

Cmentarz parafialny we Wrzącej Wielkiej – ulica w kierunku Dąbrowy

2 Replies to “Gmina Koło”

  1. No, ciekawe. Fajnie dowiedzieć się więcej o najbliższej okolicy. Czekamy na następne relacje 👍

  2. Uczestnik pamiętnej wyprawy says: Odpowiedz

    Powiedz mężowi żeby Was do Besiekier zabrał. Co prawda poza wlkp. wykracza, ale ma na pewno ciekawą historię z owym zamkiem związaną. 😀

Dodaj komentarz