Rezerwat przyrody “Meteoryt Morasko”

Rezerwat Meteoryt Morasko

Witajcie, wracamy na Morasko! W poprzednim wpisie wspominałam o moich dwóch skojarzeniach z tą dzielnicą – kampusem UAM i meteorytami. Dziś czas zapoznać się bliżej z tymi drugimi. Moraskie zabytki Zanim udaliśmy się do rezerwatu, postanowiliśmy przyjrzeć się po drodze kilku zabytkom. Zatrzymaliśmy się w pobliżu ulicy Sióstr Misjonarek, która swą nazwę zawdzięcza znajdującemu się […]

Morasko – gdzie żacy na spacery chadzają

Południowy Staw Moraski

Cześć, dziś zabieram Was na Morasko. Jak wiele innych dzielnic było ono dawniej wsią, w granicach Poznania znalazło się w 1987 r. We mnie nazwa ta wywołuje dwa skojarzenia: meteoryty i kampus UAM. Zaczniemy zwiedzanie od tego drugiego. Kampus UAM Zachodnia część kampusu położona jest właśnie na Morasku, wschodnia zaś na Umultowie. W założeniach z […]